Πανευρωπαϊκό Συνέδριο και Έκθεση Αιολικής Ενέργειας

The European Wind Energy Conference & Exhibition (EWEC) is widely regarded as the most professional, comprehensive and informative event in the wind sector. It offers a unique opportunity to generate new business leads. EWEC is the only annual event which combines an extensive exhibition of the leading players with a conference covering every key aspect…

Πλωτή εξέδρα ανεμογεννητριών απο την Keppel Verolme

Η Keppel Verolme BV σε συνεργασία με την AREVA Energietechnik GmbH κλείσανε συμβόλαιο ύψους 62 εκ. Ευρώ με την εταιρεία Wetfeet Offshore Windenergy GmbH για την ανέγερση μιας Μεταφερόμενης Πλωτής Εξέδρας -Mobile Offshore Application Barge (MOAB)- για την δημιουργία θαλάσσιου αιολικού πάρκου στην Βόρεια Γερμανία (German North Sea EEZ).