Πλωτή εξέδρα ανεμογεννητριών απο την Keppel Verolme

Η Keppel Verolme BV σε συνεργασία με την AREVA Energietechnik GmbH κλείσανε συμβόλαιο ύψους 62 εκ. Ευρώ με την εταιρεία Wetfeet Offshore Windenergy GmbH για την ανέγερση μιας Μεταφερόμενης Πλωτής Εξέδρας -Mobile Offshore Application Barge (MOAB)- για την δημιουργία θαλάσσιου αιολικού πάρκου στην Βόρεια Γερμανία (German North Sea EEZ).