Χρήσιμα

Συλλογή απο χρήσιμες συνδέσεις και άλλα.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να αυξηθεί η αειφορία και η ασφάλεια του εφοδιασμού. Επιπλέον, ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας και μειώνει το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Εξοικονομώντας το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης μέχρι το 2020, η ΕΕ ελπίζει να μειώσει τις εκπομπές κατά 800 περίπου τόνους το χρόνο και να εξοικονομήσει μέχρι και 100 δις ευρώ.