Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητές μας αφορούν τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παρέχουμε υπηρεσίες όπως ανάπτυξη και σχεδιασμό έργων, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους Έλληνες και ξένους πελάτες. Παρακολουθούμε στενά όλη την διαδικασία αδειοδότησης, από την αρχή του έργου μέχρι την τελική παράδοση της άδειας εγκατάστασης στον επενδυτή.

Σκοπός των εργασιών μας είναι η απόκτηση όλων των απαιτούμενων κατά νόμο αδειών για την υλοποίηση Αιολικών, Υδροηλεκτρικών και Φωτοβολταϊκών έργων, καθώς και η επιτυχής υποβολή ενός πλήρους φακέλου με όλα τα οικονομικά στοιχεία για την επιδότηση της επένδυσης.

Ο τομέας των δραστηριοτήτων μας, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από επαγγελματικές εργασίες που απαιτούν πείρα, αναλυτική προσέγγιση και ικανοποίηση του πελάτη.

Μπορούμε ακόμα να αναλάβουμε τις έξης εργασίες:

 • Έρευνα εύρεσης της κατάλληλης τοποθεσίας για την πραγματοποίηση του έργου
 • Προκαταρκτικές μελέτες δυναμικού ΑΠΕ καθώς και ενεργειακές μελέτες
 • Προετοιμασία του φακέλου για την έκδοση της άδειας Παραγωγής Ενέργειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) καθώς και της Άδεια Εγκατάστασης, μαζί με τις απαιτούμενες άδειες επέμβασης και τις οικοδομικές άδειες από τις κατά τόπους υπηρεσίες.
 • Σχεδιασμός του Έργου, βασισμένος στις τεχνικές προδιαγραφές του προς εγκατάσταση εξοπλισμού, αλλά και στις απαιτήσεις του χωροταξικού πλαισίου της επένδυσης
 • Business Plan και τεχνοοικονομική εκτίμηση της επένδυσης
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση και σχετικές μελέτες
 • Διαχείριση Έργων Α.Π.Ε.
 • Διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων
 • Δημόσιες σχέσεις με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία

Τελευταία οι δραστηριότητές μας επεκτείνονται και στον τομέα των «πράσινων» κτιρίων, καθώς και την ενεργειακή απόδοση αυτών. Το γραφείο μας υποστηρίζει και παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ενεργειακή Διαχείριση κτιρίων
 • Μελέτες σκοπιμότητας για υλοποίηση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των κτιρίων
 • Business Plan και τεχνοοικονομική εκτίμηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Τεχνικές μελέτες και διαστασιολόγηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια.