Πελάτες

ΠΕΛΑΤΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1 ACCIONA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ
2 ENOLIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ
3 WIND POWER HELLAS HOLDING GmbH ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ HOLDING
4 ΚΤΙΣΤΩΡ- EEN ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ
5 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ
6 PROTERGEIA S.A. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ
7 ENELGREENPOWER Α.Ε.. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ