Πρώτη φορά η αιολική παραγωγή ενέργειας πέρασε την υδροηλεκτρική στις ΗΠΑ.

Το 2019, η ετήσια παραγωγή αιολικής ενέργειας στις Η.Π.Α. ξεπέρασε για πρώτη φορά τη συμβατική υδροηλεκτρική παραγωγή, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο Ηλεκτρικής Ενέργειας της Εταιρείας Διαχείρισης Ενέργειας των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο άνεμος είναι τώρα η κορυφαία ανανεώσιμη πηγή ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα.

Η ετήσια παραγωγή αιολικής ενέργειας ανήλθε σε 300 εκατομμύρια MWh το 2019, υπερβαίνοντας τη συμβατική υδροηλεκτρική παραγωγή κατά 26 εκατομμύρια MWh. Η παραγωγή αιολικών αυξήθηκε σταθερά την περασμένη δεκαετία. Η ετήσια συμβατική υδροηλεκτρική παραγωγή κυμάνθηκε μεταξύ 250 εκατομμυρίων MWh και 320 εκατομμυρίων MWh κατά την τελευταία δεκαετία.

Οι σύνδεση πάρκων αιολικής ενέργειας στο δίκτυο αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του έτους, πιθανότατα λόγω φορολογικών οφελών. Οι προσθήκες αιολικών έργων ανήλθαν συνολικά σε 10 GW το 2019 (από αυτά τα 3,8 GW εγκαταστάθηκαν το τέταρτο τρίμηνο), καθιστώντας το 2019 το δεύτερο μεγαλύτερο έτος για συνδέσεις αιολικών έργων στις ΗΠΑ, με πρώτο το έτος 2012.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέμου υπερέβη το συνολικό εγκατεστημένο συμβατικό υδροηλεκτρικό δυναμικό το 2016. Το τέλος του 2019, οι ΗΠΑ είχαν 103 GW αιολικής χωρητικότητας, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα (77%) εγκαταστάθηκαν την τελευταία δεκαετία. Οι ΗΠΑ έχουν 80 GW υδροηλεκτρικής ισχύος, οι περισσότερες από τις οποίες λειτουργούν επί αρκετές δεκαετίες. Εντούτοις, μόλις την τελευταία δεκαετία έχουν προστεθεί μόνο 2 GW νέα έργα υδροηλεκτρικής δυναμικότητας και ορισμένες από αυτές τις προσθήκες περιλαμβάνουν τη μετατροπή παλαιότερων μη ενεργειακά εκμεταλλεύσιμων φραγμάτων.