Η πανδημία βοηθά και διπλασιάζει το ποσοστό συμβολής της αιολικής ενέργειας και των Φ/Β στον κόσμο

Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια έχουν διπλασιάσει το μερίδιό τους τα τελευταία πέντε χρόνια, και ήδη αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 10% της ενέργειας που παράγεται στον κόσμο.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα αιολικά πάρκα και τα Φ/Β αυξήθηκαν 14% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας μειώθηκε 3% λόγω των επιπτώσεων του κοροναϊού.

Την ίδια στιγμή που πολλαπλασιάστηκαν οι ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά πάνελ, το ποσοστό του άνθρακα στο μείγμα μειώθηκε σε όλο τον κόσμο. Σε ορισμένα μέρη, κυρίως χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ο άνθρακας έχει σχεδόν εξαλειφθεί από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Κίνα βασίστηκε στο ορυκτό καύσιμο για το 68% της ηλεκτρικής της ενέργειας πριν από πέντε χρόνια. Αυτό το ποσοστό μειώθηκε φέτος στο 62% και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιστοιχούσαν στο 10% του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ΑΠΕ. Ωστόσο, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να μην είναι αρκετά γρήγορη για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για το κλίμα.

Η χρήση άνθρακα αναμένεται να μειωθεί περίπου 79% έως το 2030 από τα επίπεδα του περασμένου έτους, μείωση 13% ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία.

Νέες εγκαταστάσεις στον τομέα της αιολικής ενέργειας αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν σταθερές κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του BloombergNEF. Αυτό θα καταστήσει δύσκολη την επίτευξη σταθερού ποσοστού διπλασιασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κάθε πέντε χρόνια.